Imigranci w Polsce

Jak doskonale wszystkim wiadomo, opinie na temat zjawiska imigracji zarobkowej do Polski są w naszym społeczeństwie bardzo podzielone

Autor zdjęcia: efradera

Czy imigracja zarobkowa do Polski jest dla naszego kraju szansą, czy też może raczej należy rozpatrywać ją jako zagrożenie? Jeszcze do niedawna tego rodzaju pytania nie wzbudzały w naszym społeczeństwie większego zainteresowania, ponieważ, jak doskonale wiadomo, Polska była państwem, które przede wszystkim wysyłało swoich obywateli do innych państw, w szczególności do Niemiec oraz na Wyspy Brytyjskie. Od jakiegoś czasu jednak liczba Polaków, którzy wyjeżdżają pracować zagranicę staje się coraz mniejsza. Rośnie za to, i to w tempie niezwykle dynamicznym, liczba obcokrajowców, którzy na stałe mieszkają i pracują w Polsce. Według ostatnich danych podawanych przez Główny Urząd Statystyczny liczba imigrantów w naszym kraju wynosi już niemal jeden milion osób, a wszystko przemawia za tym, że w najbliższej przyszłości ta liczba będzie stawać się jeszcze większa.

Jak doskonale wszystkim wiadomo, opinie na temat zjawiska imigracji zarobkowej do Polski są w naszym społeczeństwie bardzo podzielone. Istnieje całkiem spora grupa osób, które uważają, że imigranci stanowią dla naszego kraju zagrożenie. Problem jednak w tym, że zwolennicy tego rodzaju poglądu nie do końca są w stanie sprecyzować, na czym właściwie owo zagrożenie miałoby polegać. Z drugiej strony, perspektywa ekonomiczna przynosi wnioski bardzo jasne i całkowicie odmienne: imigranci stanowią po pierwsze szansę dla naszego kraju na uniknięcie zapaści demograficznej, a po drugie ich obecność stymuluje polską gospodarkę. Przyjrzyjmy się tej kwestii nieco bliżej.

Imigranci w Polsce

Nie jest tajemnicą, że polski system świadczeń społecznych już teraz jest niewydolny a za około 20 lat ZUS powinien stać się całkowicie niewypłacalny. Jedyną szansą na uniknięcie tego stanu rzeczy jest nagły, skokowy wzrost liczby osób w wieku produkcyjnym, a to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki zjawisku imigracji.

Warto również pamiętać, że nie wszyscy obcokrajowcy, którzy starają się w naszym kraju o takie możliwości, jak karta pobytu (https://www.adkins.pl/cudzoziemcy), przyjeżdżają do Polski szukać zatrudnienia. Wielu przywozi ze sobą własny kapitał i otwiera tutaj swoje firmy, dając zatrudnienie oraz przyczyniając się do wzrostu gospodarczego.